• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

duongduong99's latest activity

  • D
    duongduong99 đã đăng chủ đề mới.
    Đại dịch Covid-19 nổ ra đã làm đảo lộn cuộc sống của toàn nhân loại. Mọi thứ xảy ra quá vội vã, nhanh đến mức người ta chưa kịp định...
Top